کتاب

در صدد گرفتن پروانه از فرزند سرهنگ بنی عامری هستم تا بتوانم این کتاب را به صورت آنلاین و بدون بها در اختیار آزادیخواهان و دلسوزان ایران بگذارم

آرشید

متاسفانه هنوز خانواده بنی عامری با گذاشتن کتاب در وب سایت موافقت ننموده اند. از آنجایی که در این شرایط حساس خواندن این کتاب برای ایرانیاران و مخصوصا نسل جوان یک بایستگی ویژه را دارد ، لذا با چند تن رایزنی خواهم نمود و نتیجه را در همین صفحه به آگاهی شما خواهم رسانید.   پاینده ایران آزاد.      خلبان آرشید مطیع قوانین